مکاتب روانشناسی،‌ روانشناسی رشد،‌ تعارض و ناکامی

70000 تومان
مکاتب روانشناسی
27فروش
70000 تومان

معرفی دوره

در این دوره سه فصل مهم از روانشناسی عمومی پوشش داده می‌شود. کتاب محوری این سلسله جلسات،‌روانشناسی عمومی دکتر گنجی است اما به مطالب این کتاب اکتفا نگردیده است و نکات بروز و جذاب دیگری ضمیمۀ مباحث شده است. در موضوع مکاتب روانشناسی به ساخت‌گرایی،‌رفتارگرایی،‌ روان‌تحلیلگری،‌ مکتب گشتالت و رویکرد زیستی پرداخته می‌شود.

در موضوع روانشناسی رشد عوامل اثر گذار بررشد یعنی طبیعت و تربیت و همچنین مراحل رشد شناختی پیاژه توضیح داده می‌شود. و در آخر در موضوع تعارض و ناکامی،‌علت تعارضات و نقش مکانیزم‌های دفاعی در حل تعارضات و سازگار شدن با شرایط محیطی به تفکیک هر مکانیزم توضیح داده می شود.

نگاه به مکاتب روانشناسی همراه با تحلیل و نقد است. همچنین به فراخور دیدگاه های اسلامی در خصوص مبانی فلسفی این مکاتب مطرح گردیده است.

عمده مکانیزم های دفاعی که در این آموزش توضیح داده شده اند عبارتند از مکانیزم سرکوب،‌والایش،‌واکنش وارونه،‌همانندسازی،‌ انکار،‌عقلانی سازی،‌ فراموشی،‌ فرافکنی،‌درون فکنی،‌جابجایی،‌ واپسروی و بازگشت.

در روانشناسی رشد بحث جذابی تحت عنوان بازتاب های دوران کودکی مطرح میشود از جمله بازتاب مورو،‌مکیدن،‌بابینسکی،‌چنگ زدن و…

فصل اول (اسفند 1399)

مکاتب روان شناسی

جلسه 1 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه 2 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه 3 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه 4 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه 5 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه 6 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه 7 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه 8 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل دوم (اردیبهشت 1400)

روانشناسی رشد

جلسه 8 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه 9 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه 10 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
فصل سوم (مرداد 1400)

تعارض و ناکامی

جلسه 11 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه 12 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه 13 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه 14 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه 15 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه 16 ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.