آسیب شناسی تربیتی

30000 تومان
2فروش
30000 تومان

آسیب شناسی تربیتی

مدرس: حجت الاسلام والمسلمین مهدی منصوری

تعداد جلسات : 5 ویدئو

آسیب شناسی تربیت

این دوره توسط حجت الاسلام والمسلمین مهدی منصوری در 5 برگزار شده است.

جلسه اول ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه چهارم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه پنجم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.