شعر برای کودکان

40000 تومان
1فروش
40000 تومان
آموزش شعر برای کودکان

مدرس: آقای روح الله پیدایی

  • 5 جلسه
  • اصول شعر کودک 
  • ویژگی های شعر کودک
  • تعریف شعر کودک
  • اهمیت و ضرورت شعر کودک
  • انواع شعر کودک
  • فواید شعر کودک
  • آسیب های شعر کودک
  • آموزش شعر کودک
آموزش شعر برای کودکان

این دوره توسط آقای روح الله پیدایی در 5 جلسه برگزار شده است

جلسه اول ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه چهارم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه پنجم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.