حساب کاربری

دوره درس گفتار حکمت عملی (مقدماتی)

مدرسه آزاد عالی عروج برگزار میکند:

🔹درس گفتار حکمت عملی دوره مقدماتی

مزایای دوره:

🔹گروه بندی همراه با پشتیبان علمی

🔹معرفی کتاب و برنامه ریزی مطالعه آن تا شروع دوره تکمیلی در گروه های پشتیبان

زمان برگزاری:

چهار شنبه 10 اسفند 1401: 14.30 تا 18

پنج شنبه 11 اسفند 1401: 8.30 تا 12

مکان دوره از طریق کانال ایتا مدرسه عالی عروج اطلاع رسانی می شود.

https://eitaa.com/oroj_hekmat