ثبت نام مدرسه پسرانه راه آسمان

ثبت نام مدرسه پسرانه راه آسمان

🔻با مجوز رسمی از آموزش و پرورش

🔻با کادر مجرب

🔻محیطی شاد و جذاب

🔻روش های آموزشی پویا

🔻همراه با اردو های علمی تفریحی

🔻برگزاری کارگاههای دانش افزایی مادران

🔻 پرونده استعدادیابی تربیتی متناسب هر دانش آموز

با محوریت 

🔹 تربیت ایمان محور
🔹 آموزش تفکر محور
🔹 مدیریت خانواده محور