ردیف نام کتاب نگارنده
1             طریق معرفت سید علی طباطبایی
2          ادب خیال استاد طاهرزاده
3          تربیت و رشد اسلامی شهید مطهری
4          عقل و علم شهید مطهری
5          تربیت دینی فرزندان نعمت الله یوسفیان
6          تربیت آسیب‌زا عبدالعظیم کریمی
7          تربیت عاریه ای عبدالعظیم کریمی
8          سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت جلد ۱ سیدعلی حسینی زاده
9          سیره تربیتی جلد ۲ دکتر محمد داوودی
10      سیره تربیتی جلد ۳ دکتر محمد داوودی
11      سیره تربیتی ۴ سیدعلی حسینی زاده
12      روش های آسیب زا در تربیت قائمی مقدم
13      حقوق تربیتی کودک در اسلام حاجی ده آبادی
14      ادب الهی استاد مجتبی تهرانی
15      فلسفه تعلیم و تربیت علامه مصباح
16      نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد ۱ خسرو باقری
17      مراحل تعلیم و تربیت شکوهی
18      دانستنی هایی درباره بلوغ نوجوانان احمد فولادیان
19      نوجوانان و جوانان در پیچ و خم های بحران احمد فولادیان
20      جوانان و نیازهای امروز احمد فولادیان
21      انسان شناسی شهید مطهری
22      انسان شناسی محمود رجبی
23      فطرت شهید مطهری
24      تفسیر موضوعی جلد ۱۴ (سیرت و صورت انسان در قرآن) آیت الله جوادی آملی
25      تفسیر موضوعی  جلد ۱۵ ( حیات حقیقی انسان در قرآن ) آیت الله جوادی آملی
26      تفسیر موضوعی جلد ۱۲ (فطرت در قرآن ) آیت الله جوادی آملی
27      مراتب طهارت  استاد صمدی آملی
28      گامی در مسیر تربیت اسلامی جلد ۱ رجبعلی مظلومی
29      گامی در مسیر تربیت اسلامی جلد  ۲ رجبعلی مظلومی
30      گامی در مسیر تربیت اسلامی جلد ۳ رجبعلی مظلومی
31      بدایة السلوک حسن زاده
32      کیمیای وصال استاد محمد شجاعی
33      دانش و روش بندگی آیت الله جوادی آملی
34      جایگاه توحید در نظام تعلیم و تربیت محمدحسین کریمی
35      کتاب شناخت اخلاقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
36      مسئولیت و سازندگی علی صفایی حائری
37      تفسیر تربیتی علیرضا اعرافی
38      مبانی روانشناسی حمزه گنجی
39      روانشناسی عمومی حمزه گنجی
40      روانشناسی رشد دکتر حقانی
41      درآمدی بر روانشناسی محمدرضا سالاری
42      آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد دکتر ناصر باهنر
43      روانشناسی و حقیقت فراموش شده شهریار زرشناس
44      خانواده در اسلام حسین بستان
45      رازهای تسخیر قلب همسر مسلم داودی نژاد
46      همسران سازگار راهکارهای سازگاری علی حسین زاده
47      دوران جدید عالم بیانات رهبری
48      پرسش از غرب اسماعیل شفیعی سروستانی
49      مدرنیته و توهم استتاد طاهرزاده
50      علوم انسانی در ترازوی نقد دکتر شهریار زرشناس
51      جنسیت و تربیت سیدعلی حسینی‌زاده
52      افق تمدنی آینده انقلاب اسلامی ابوذر مظاهری
53      نظریه تمدنی جدید اسلامی موسی نجفی
54      فقه تربیتی اعرافی
55      حکمت نامه کودک ری شهری
56      حکمت نامه جوان ری شهری
57      تحکیم خانواده ری شهری