شادابی و نشاط در کودک

در دنیای کنونی که زندگی می‌کنیم متفاوت از زمان‌های گذشته است، پدیده‌های متنوع و به هم پیچیده آنچنان فراوان و نو به نو شده‌اند که دانایی‌ها، توانایی‌ها امکانات را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. البته این دانستنی‌ها و مهارت‌ها باید قادر باشد امنیت روانی و احساس زیبایی دوستی را در مواجهه با مشکلات زندگی تضمین کند؛ چرا که ما و کودکان و نوجوانان نیازمند درک شادی و نشاط و چگونگی شاداب زیستن هستیم.

شادی صرف نظر از چگونگی به دست آوردن، می‌تواند سلامت جسمانی را بهبود بخشد. افرادی که شاد هستند احساس امنیت بیشتر دارند، آسان‌تر تصمیم می‌گیرند و از روحیه مشارکتی بهتری نسبت به کسانی که با آنان زندگی می‌کنند برخوردارند و در نهایت از وضع زندگی خود احساس رضایت دارند. در اواخر قرن بیستم نشاط و شادمانی بشر به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد بررسی قرار گرفت.

توجه به شادی و نشاط باعث شکل‌گیری شخصیت سالم و با نشاط و نیز لذت بردن از لحظات زندگی می‌شود و در سایه نشاط و شادی، زندگی معنا و مفهوم پیدا کرده و جامعه ما یک جامعه پویایی خواهد شد.