اولین جلسه تعامل بین مربیان و پژوهشگران برگزار شد.

به لطف الهی و مدد امام زمان جلسه ای با عنوان تعامل بین پژوهشگران با مربیان مجموعه برگزار گردید.

ماهیت برگزاری این جلسه واهمیتش به این خاطر بود که درمجموعه ها اگر بین اتاق فکر و بدنه اجتماع فاصله افتاده شود و حلقه وصلی نباشد هیچ گاه اتاقهای فکر پا به عرصه ظهور نخواهد گذاشت ،لذا نیاز است تا بین پژوهشگران مجموعه (که اتاق فکر محسوب می شوند) و مربیان ( که مجریان در اجتماع هستند ) رابطه وهماهنگی تنگاتنگی حاصل شود .

مربیان در میدان عمل با مشکلات و نیازهایی روبرو می شوند که درصورت تعامل وهماهنگی مناسب ،می توانند نیازهای خود را به پژوهشگران ارائه دهند پژوهشگران هم پاسخ گوی آن ها و رفع کننده نیاز آن ها باشند .
در نتیجه یک رابطه رفت وبرگشتی در تعامل بین نیاز های پژوهشی و تامین آن ها شکل خواهد گرفت، که درنتیجه دستیابی به آرمان های تربیتی را کوتاه تر و روان تر خواهد کرد .

دراین جلسه ابتدا استاد گرانقدر منصوری صحبت نمودند ونکات لازم را بیان کردند و انگیزه سازی لازم فرمودند و در ادامه هم برخی از دوستان سوالات، ابهامات واشکالات خود را بیان کردند و جواب های متناسب با آن نیز توسط استاد عزیز و همچنین حجت الاسلام دیندار مسئول پژوهش بیان گردید .